Τι είναι η Τέχνη για μένα;
Μια πρόκληση για περιπέτεια, ή μια πρόσκληση
για ένα αέναο ταξίδι;
μια τρέλα...
ή η ανάγκη του ανθρώπουγια επανάσταση.
Ίσως και να είναι ένα δώρο για όλους εμάς
κι όλους εσάς.
Που, σαν τα άγρια ζώα, αποζητάμε τον πόνο,
την μοναξιά και την ελευθερία!
Η τέχνη είναι φως, χρώμα και σύνθεση,
Προϊόν δόνησης και έκφρασης!
Μήπως όμως δεν είναι και παρατήρηση και γεωμετρία,
αγώνας και σκληρή δουλειά;
Πιστεύω ότι η τέχνη είναι όλα αυτά μαζί...
Τέχνη είναι μαζίψυχή, σώμα και πνεύμα!"

Σμαράγδα Παπούλια - Βασιλακούδη
"What is Art for me?
A challenge, an adventure
or an invitation to a perpetual journey?
Same call it a game,
or madness...
or a man's need for revolution.
Perhaps it's a gift for all of us,
or all of you
That like wild beasts, we seek pain,
salitude, freedom!
Art is light, color, synthesis
A product of vibration and expression!
But isn't it olso observation
geometry,
a struggle and hard work?
I believe it's all of the above...
Art is soul, spirit and bodu put together!"

Smaragda Papoulia - Vasilakoudi